วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Kuroko no Basket ตอนที่ 79( ที่วินเทอร์คัพ! )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 17

หน้า 18. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 18

หน้า 19. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ!

Kuroko no Basket 79 TH ที่วินเทอร์คัพ! หน้า 19

...จบแล้วนะ ติดตามตอนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น