วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Kuroko no Basket ตอนที่ 48( เจ้าพวกงี่เง่า! )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า!

Kuroko no Basket 48 TH เจ้าพวกงี่เง่า! หน้า 17

...จบแล้วนะ ติดตามตอนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น