วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Kuroko no Basket ตอนที่ 172( อย่ามาขวางทางฉัน )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 17

หน้า 18. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 18

หน้า 19. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน

Kuroko no Basket 172 TH อย่ามาขวางทางฉัน หน้า 19

...จบแล้วนะ ติดตามตอนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น