วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Kuroko no Basket ตอนที่ 14( ฉันจะบอกนายสองเรื่อง )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 17

หน้า 18. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง

Kuroko no Basket 14 TH ฉันจะบอกนายสองเรื่อง หน้า 18

...ว๊าจบซะแล้วละซิ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น