วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Kurogane ตอนที่ 42( ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 17

หน้า 18. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร

Kurogane 42 TH ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่เป็นไร หน้า 18

...อาทิตย์หน้ามาอับให้ใหม่นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น