วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Kurogane ตอนที่ 28( ความโกรธเกรี้ยว )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว

Kurogane 28 TH ความโกรธเกรี้ยว หน้า 17

...อาทิตย์หน้ามาอับให้ใหม่นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น