วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Kurogane ตอนที่ 20( อาโอฮารุ )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 17

หน้า 18. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 18

หน้า 19. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Kurogane 20 TH อาโอฮารุ

Kurogane 20 TH อาโอฮารุ หน้า 19

...จบแล้วคร๊าฟ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น