วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Hachi Ichi ตอนที่ 18( หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก)

Hachi Ichi 18 TH หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น (ตอนแรก) หน้า 16

...อาทิตย์หน้ามาอับให้ใหม่นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น