วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Hachi Ichi ตอนที่ 14( มนุษย์ไต้ฝุ่น )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น

Hachi Ichi 14 TH มนุษย์ไต้ฝุ่น หน้า 17

...อาทิตย์หน้ามาอับให้ใหม่นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น