วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Gantz ตอนที่ 69( หนูเผชิญกับราชสีห์ )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 16

หน้า 17. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์

Gantz 69 TH หนูเผชิญกับราชสีห์ หน้า 17

...ว๊าจบซะแล้วละซิ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น