วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Gantz ตอนที่ 164( ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 14

หน้า 15. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 15

หน้า 16. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM

Gantz 164 TH ชิบุย่า ณ.เวลา 5.00 PM หน้า 16

...จบแล้วคร๊าฟ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น