วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านการ์ตูน Gantz ตอนที่ 124( หายนะที่ชินจูกุ )

อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

หน้า 1. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 1

หน้า 2. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 2

หน้า 3. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 3

หน้า 4. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 4

หน้า 5. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 5

หน้า 6. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 6

หน้า 7. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 7

หน้า 8. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 8

หน้า 9. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 9

หน้า 10. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 10

หน้า 11. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 11

หน้า 12. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 12

หน้า 13. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 13

หน้า 14. อ่านการ์ตูน แปลไทย การ์ตูน Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ

Gantz 124 TH หายนะที่ชินจูกุ หน้า 14

...อาทิตย์หน้ามาอับให้ใหม่นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น